schaduw

Baanbrekend te werk

In Midden-Brabant wonen een kleine 400.000 mensen en hebben circa 220.000 personen een betaalde baan. Hun aandeel in het economisch verkeer is natuurlijk van onschatbare waarde. Maar de beroepsbevolking van nu is niet statisch. De arbeidsmarkt kent een sterke dynamiek. Zeker in een regio die vooralsnog nog altijd bovengemiddeld snel groeit in omvang en waarin de gemiddelde leeftijd van de inwoners relatief laag is.

Deelnemende organisaties