schaduw

Burgercommissielid omgevingskwaliteit
Gemeente Dongen

WO, HBO, MBO   |   Regulier   |   Vast   |   2 - 4 uur
Solliciteer (t/m 31-10-2022)

Dongen, gelegen in het hart van Brabant, vormt een unieke gemeenschap. Dongenaren zijn vindingrijk, initiatiefrijk, warm en goed voor elkaar. Deze combinatie van kenmerken zorgt er voor dat er nieuwe initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. We willen een flexibele en wendbare organisatie zijn die in kan spelen op deze snel bewegende omgeving.

 

Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgt iedereen de gelegenheid om zelf het werk te organiseren en het beste uit zichzelf en collega’s te halen. Er is daarom ruimte om te leren en vaardigheden en talenten te ontwikkelen. We werken opgavegericht en zoeken naar vernieuwende, innovatieve en passende oplossingen die van toegevoegde waarde zijn voor Dongen. Dat doen we samen met onze inwoners en partners. Door samenwerking tussen een grote diversiteit aan collega’s leveren we toegevoegde waarde voor Dongen.

 

Samen maken wij het verschil voor Dongen!

 

Wij zoeken een

Burgercommissielid omgevingskwaliteit

 

De gemeente Dongen is een dynamische gemeente die werkt aan de toekomst. Daarbij speelt behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de uitstraling en vormgeving van cultureel erfgoed, architectuur, stedenbouw, beleving maar ook de identiteit van de Gemeente Dongen.
Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023, moet de Gemeente Dongen beschikken over een onafhankelijke Commissie omgevingskwaliteit. Ter versterking van deze commissie verwelkomen we graag jou, een inwoner van de Gemeente Dongen met inzicht in maatschappelijke verhoudingen op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.

 

De Commissie omgevingskwaliteit

De Commissie omgevingskwaliteit ontfermt zich over een goede omgevingskwaliteit in de breedste zin van het woord. Ze adviseert onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders over welstand, rijksmonumenten, (voorbeschermde) gemeentelijke monumenten, identiteitsbepalende objecten en stedenbouwkundige vraagstukken. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.

                   

Wat ga je doen?

Als lid van de Commissie omgevingskwaliteit adviseer je samen met de andere commissieleden onder andere over rijksmonumenten en (voorbeschermde) gemeentelijke monumenten, identiteitsbepalende objecten, stedenbouwkundige vraagstukken en over alle andere activiteiten in geval burgemeester en wethouders een advies nodig achten. Je informeert en begeleidt initiatiefnemers en ontwerpers gedurende het ontwerpproces en voert (voor)overleg met planindieners over een in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Samen met andere commissieleden, waaronder de rayonarchitect (voorzitter), vergader je op regelmatige basis op maandagmiddag. De frequentie van de vergaderingen wordt nog vastgelegd (indicatie: iedere twee weken). De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Je neemt zitting voor vier jaar, met zicht op herbenoeming voor nogmaals vier jaar.

 

Wat vragen we van je?

Als burgerlid ben je als volwaardig lid van de commissie verantwoordelijk voor de inbreng van kennis over lokale (gebieds)omstandigheden. Ook ben je betrokken bij het maatschappelijke leven in de Gemeente Dongen. Omdat u vanuit die achtergrond en interesse beschikt over betrokkenheid met de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Dongen ben je een echte aanwinst! Verder ben je communicatief, sociaal en digitaal vaardig en werk je graag met anderen samen om tot oplossingen te komen. Je bent nieuwsgierig en vindt het interessant om je te verdiepen in vastgestelde beleidskaders. Ook het adviseren gaat je goed af en weet je hoe jij jouw boodschap het beste kan verwoorden aan diverse partijen waarbij je onafhankelijk en zelfstandig bent in het vormen van een mening.


Verder ben je:

-Niet werkzaam bij een architectenbureau, makelaarskantoor of vastgoedontwikkelaar actief in Dongen maar bent geïnteresseerd in de Gemeente Dongen;

-Niet aangesteld in een bestuurs- of commissiefunctie bij een belangenorganisatie die zich bezig houdt met vastgoed en/of erfgoed waaraan het risico van belangenverstrengeling verbonden is. Lidmaatschap van een dergelijke (belangen)organisatie is geen probleem voor deelname als burgerlid;

-Onpartijdig, dat betekent dat je geen persoonlijk belang mag hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissingen. Je mag de taak niet met vooringenomenheid vervullen.

 

Wat bieden we?

Als burgerlid van de Commissie omgevingskwaliteit krijg je de kans om een deel van de toekomst van de Gemeente Dongen te regisseren. Daar stellen we graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

- Je ontvangt een vergoeding van € 90,02 per vergadering (aanwezigheidsvergoeding);

- Je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten woon- werkverkeer (motorvoertuig);

- je neemt zitting voor vier jaar, met zicht op herbenoeming voor nogmaals vier jaar.

 

De procedure

We gaan graag met je in gesprek om elkaar beter leren kennen en zien graag jouw uitgewerkte motivering en persoonlijke gegevens (CV-overzicht) tegemoet. We zijn benieuwd wat voor persoon je bent en welke werkwijze je hanteert.  

Onderdeel van de selectiecommissie is een afvaardiging van de Commissie omgevingskwaliteit.

 

Informatie

Voor meer informatie over de functie en procedure kun je contact opnemen met John Schellekens, medewerker monumentenbeleid via 14 0162. Voor meer informatie over de gemeente Dongen kijk op: www.dongen.nl

Competenties

Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

John Schellekens
john.schellekens@dongen.nl

Contactpersoon vacature

John Schellekens
john.schellekens@dongen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website