schaduw

Jeugd- en gezinswerker Kempenteam Jeugdhulp
Samenwerking Kempengemeenten

HBO   |   Maximaal €3805   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 1-10-2020)

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is per 1 juli 2019 een nieuwe afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand van de Participatiewet, Sociaal Raadsliedenwerk, Schuldhulpverlening, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp.  

 

Bij deze afdeling, staat het belang van mensen (cliënten, medewerkers en inwoners) op nummer één. We zetten cliënten in hun kracht en bieden de benodigde ondersteuning en dienstverlening daarbij. We zijn trots op alle resultaten die we daarbij kunnen bereiken in het Sociaal Domein van de Kempen.

 

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerkende Kempengemeenten zoekt diverse collega’s voor het cluster Jeugdhulp.

 

We bieden een dynamische werkomgeving met leuke teams waar ruimte is om met elkaar verder te leren en te bouwen aan een goed functionerende afdeling binnen het Sociaal Domein. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wij bieden jou graag die nieuwe werkkring. Bij ons werk je voor meerdere gemeenten tegelijk!

 

Voor het cluster Jeugdhulp (CJG+) zijn wij op zoek naar 

 

Jeugd- en gezinswerker 32-36 uur

 

De jeugd- en gezinswerkers maken deel uit van het Kempenteam voor Jeugdhulp en leggen verantwoording af aan de Teamleider Jeugdhulp.

 

Jouw taken…

 • Bieden van intensieve ondersteuning, activeren van de eigen kracht en voeren van regie op casusniveau.
 • Opkomen voor de belangen van het kind, out of the box denken, ondernemen van actie, waarnemen zonder oordeel, aansluiten bij de behoefte van ouders en betrokkene(n).
 • Op gang brengen van veranderingsprocessen in gedrag bij ouders en kinderen ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin.
 • Verbeteren van de situatie van het kind in conflictueuze echtscheidingssituaties.
 • Samenwerken met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, collega’s van Wmo, KempenPlus en zorgaanbieders.
 • Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking.
 • Maken van gezinsplannen en rapportages.
 • Inhoudelijk geven van advies over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij de regie gehouden wordt door jou.
 • Geven van vertrouwen, werken vanuit commitment, niet overnemen maar hebben van een activerende rol en een verbinder zijn.
 • Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Onveilige situaties veilig krijgen, risico’s verminderen, regisseren en zoveel mogelijk hulpverlening zelf bieden is de basis van je inzet.

 

De functie-eisen…

 • Beschikken over een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire.
 • Relevant Hbo-diploma.
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Werken volgens de Kempische visie op jeugdhulp ‘Samen van transitie naar transformatie’.
 • Proactief  verstrekken van informatie en advies.
 • In staat zijn om problematiek op alle leefdomeinen binnen een gezin te signaleren.
 • Hebben van een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en daarnaar handelen.
 • In staat zijn om integraal samen te werken, ook gezien de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Meedenken over uniformiteit in de vraagverheldering/methodieken.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet.
 • In staat zijn de brede zorgvraag te duiden en direct om te zetten in bijbehorende acties.
 • Hebben van kennis van de Kempische en lokale sociale kaart of deze snel eigen kunnen maken.

 

Voor de jeugd- en gezinswerker van het Kempenteam voor Jeugdhulp zijn de aanvullende functie-eisen:

 • Grondige en actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (op HBO of post-HBO niveau).
 • Minimaal vijf jaar ervaring in het werken met en in gezinnen met complexe opvoed- en opgroeivragen.
 • Geschoold in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën, het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan.
 • Ervaring in het werken met meerzijdige partijdigheid (bijvoorbeeld bij (v)echtscheiding).
 • Aantoonbaar bezig met bij- en nascholing op het gebied van actuele hulpverleningsmethoden op het gebied van opvoeden en opgroeien.

 

Indien je al ervaring hebt opgedaan in het werken volgens het dienstverleningsmodel in de Kempen is dat een pre.

 

Jouw persoonlijkheid…

Je bent creatief, hebt lef, voelt je verantwoordelijk, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken en past je makkelijk aan als de situatie daarom vraagt. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen.

 

Ons aanbod…

Het takenpakket is gewaardeerd in profiel dienstverlener A met functionele schaal 9. Je ontvangt een salaris van maximaal € 3.805, - bruto per maand (schaal 9 CAO gemeenten) gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voldoe je nog niet aan alle functie-eisen, dan start je in aanloopschaal 8. Naast je salaris is er een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris. Dit budget kun je besteden zoals je wilt; bijvoorbeeld door extra vakantiedagen te kopen of door een uitkering in geld te kiezen.

 

Je start met een tijdelijke aanstelling van één jaar. Afhankelijk van je inzet en doorgemaakte ontwikkeling wordt beoordeeld of dit vervolgens wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je standplaats is Bladel.

 

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, solliciteer dan uiterlijk 1 oktober 2020 via onderstaand sollicitatieformulier.  

Voor  inhoudelijke informatie kun je terecht bij S. van Leeuwen, Teamleider Jeugdhulp, Maatschappelijke Dienstverlening, via telefoonnummer 0497-745544. Voor procedurele vragen kun je bellen met P&O de Kempen, telefoon 0497-650640.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Competenties

Integriteit
Verantwoordelijkheid
Oordeelsvorming
Coachen
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Netwerken
Overtuigingskracht
Besluitvaardigheid
Initiatief

Contactpersoon sollicitatie

Vacatures Kempengemeenten
0497-650640
vacature@kempengemeenten.nl

Contactpersoon vacature

Sandra van Leeuwen
s.vanleeuwen@cjgplusdekempen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website