schaduw

Beleidsmedewerker natuurmonitoring en natuurherstel
Provincie Noord-Brabant

HBO   |   Tussen €3506 en €5008   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 23-8-2020)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Uitdaging:

Hou jij van een stevige uitdaging en gaat je hart sneller kloppen van de realisatie van een betere leefomgeving in de provincie Noord-Brabant? Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de realisatie en bescherming van de Brabantse Natuur.

Als programmateam Natuur werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Brabant en zorgen we ervoor dat bedreigde planten- en diersoorten weer een geschikte leefomgeving krijgen. Dit doen we onder meer door het realiseren van een robuust natuurnetwerk. Ook zetten we in op een aantrekkelijk landschap en maken we Brabanders bewust van het belang van natuur en landschap zodat ze er zelf aan bijdragen. Met dit alles dragen we eraan bij dat Noord-Brabant een top kennis- en innovatieregio blijft en mensen graag in Noord-Brabant wonen, werken en recreëren.

 

Wij zijn op zoek naar:

Het programma Natuur is op zoek naar een doortastende en oplossingsgerichte beleidsmedewerker die, vanuit een ecologisch achtergrond, beleidsmatige en coördinerende werkzaamheden verricht voor herstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden en voor monitoring van de biodiversiteit in brede zin.

Het afronden van het natuurnetwerk en het uitvoeren van de benodigde herstelmaatregelen in de Natura2000-gebieden zijn enkele van de meest belangrijke taken om de biodiversiteit in Brabant te herstellen.

Een goede monitoring is essentieel om de veranderingen in de natuurkwaliteit en de invloed van onze inspanningen daarop te kunnen volgen. Hierover rapporteren we naar Provinciale Staten, het Rijk en de EU. Waar nodig sturen we op basis van deze monitoring ons beleid bij.

De provincie Noord-Brabant voert haar natuurmonitoring deels zelfstandig uit en maakt voor een steeds groter deel gebruik van data die elders beschikbaar komt. Er is op dit vlak ook steeds meer mogelijk met bijvoorbeeld remote sensing, eDNA of andere nieuwe meettechnieken. Ook “Big-Data” uit bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora en Fauna kan steeds verfijnder worden ingezet.

Wij zoeken iemand die vanuit en ten behoeve van de teams Biodiversiteit en Herstel N2000-gebieden een inhoudelijke adviserende rol voor de hertstelmaatregelen N2000 kan vervullen alsmede een coördinerende rol kan vervullen en ons een stap verder brengt in de innovatie van onze monitoringsaanpak.  De functie bevindt zich op het snijvlak van uitvoeringsvraagstukken en beleidsmatige advisering.

 

Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’’.

 

Wat ga je doen?

 • Je voert werkzaamheden uit in de projectteams Biodiversiteit en Herstel N2000-gebieden
 • Je ontwikkelt een integraal monitoringsplan Ikv bovenbeschreven monitoringstaak.
 • Je signaleert, anticipeert en adviseert op nieuwe ontwikkelingen rond innovatieve monitoringsmethoden, analysemethodieken en informatieprodukten stemt deze met stakeholders af en implementeert en coördineert deze binnen de aanpak en werkwijzen van het team.
 • Je onderhoudt methodes en standaarden voor monitoring van planten en dieren, habitattypen en vegetaties en coördineert het daarvoor benodigde veldwerk.
 • Als inhoudelijk deskundige verwerk je verkregen inzichten tot integrale beleidsadviezen aan het team en de projectleider;
 • Je analyseert, adviseert en rapporteert over de effecten van de uitgevoerde Natura 2000-herstelmaatregelen;
 • Samen met terreinbeherende organisaties en waterschappen werk je mee aan de uitwerking van de opgave Natura-2000 herstel 2e fase in een nieuw uitvoeringsprogramma in samenwerking
 • Je begeleidt adviesbureaus en onderzoeksinstituten bij uit te voeren onderzoeken.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant relatienetwerk met andere provincies, IPO, groene organisatie en andere stakeholders.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding ecologie, bos- en natuurbeheer of vergelijkbaar.
 • Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met werkzaamheden op ecologisch gebied en van natuurmonitoring en de hierbij gebruikte methoden.
 • Je wordt enthousiast van innovaties in dataverzameling en monitoring en vindt het leuk hier ook anderen in te enthousiasmeren.
 • Je hebt kennis en ervaring met het opstellen van inrichtings- en beheerplannen, uitvoering van maatregelen in het veld, landschapsecologische systeemanalyses, standplaats- en habitateisen en Natura 2000-herstelstrategieën;
 • Je adviseert helder en draagt zorg voor de integraliteit.
 • Je hebt kennis van methoden en technieken voor projectmanagement;
 • Je bent enthousiasmerend, verbindend, analytisch, pro-actief en resultaatgericht;
 • Je bepaalt afgewogen standpunten, maar begrijpt dat jouw idee kan veranderen in het proces met andere actoren.
 • Je vindt het prettig om samen te werken met collega’s.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum en maximum, volgens de recente salaristabel)
 • Aantal uur (max. 36)
 • het betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd) Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’’.
 • De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie Noord-Brabant, zie ook het kopje 'over ons’.

 

Geïnteresseerd en solliciteren? 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakte tussen een contactpersoon voor de sollicitatieprocedure en een contactpersoon voor vragen over de inhoud van de functie.

 

Voor vragen over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met secretariaat van het programma Natuur (SECR_DOMEIN5@brabant.nl) telefoon 06-52794202). Ook kan je hier terecht voor eventuele vragen over de sollicitatieprocedure.

 

Lijkt deze functie jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via onderstaand sollicitatieformulier, door je CV en motivatiebrief toe te voegen.

 

Contactpersoon sollicitatie

Arno Teunissen
projectleider Biodiversiteit
06-18303063
Ateunissen@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Arno Teunissen
projectleider Biodiversiteit
06-18303063
Ateunissen@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website