schaduw

Griffier
Gemeente Dongen

WO, HBO   |   Tussen €4279 en €5872   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 16-8-2020)

Dongen, gelegen in het hart van Brabant, vormt een unieke gemeenschap. Dongenaren zijn vindingrijk, initiatiefrijk, warm en goed voor elkaar. Deze combinatie van kenmerken zorgt er voor dat er nieuwe initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. We willen een flexibele en wendbare organisatie zijn die in kan spelen op deze snel bewegende omgeving.
Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgt iedereen de gelegenheid om zelf het werk te organiseren en het beste uit zichzelf en collega’s te halen. Er is daarom ruimte om te leren en vaardigheden en talenten te ontwikkelen. We werken opgavegericht en zoeken naar vernieuwende, innovatieve en passende oplossingen die van toegevoegde waarde zijn voor Dongen. Dat doen we samen met onze inwoners en partners. Door samenwerking tussen een grote diversiteit aan collega’s leveren we toegevoegde waarde voor Dongen.

 

Samen maken wij het verschil voor Dongen!

 

Wij zoeken een

Griffier

36 uur

 

De functie

Als griffier werk je voor de gemeenteraad van Dongen. Je bent verantwoordelijk voor het procesmatig en inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van de raads- en commissievergaderingen. Je adviseert de raad en raadsleden bij het uitvoeren van de volksvertegenwoordigende, kader stellende en controlerende rol, je coacht individuele raad- en commissieleden en bent verantwoordelijk voor de logistieke organisatie rondom de gemeenteraad. Je vormt de schakel tussen de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de inwoners van Dongen.

 

Verantwoordelijkheden

De griffier:

- Treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, het presidium, de raadscommissies, de raadsfracties en de raadsleden;

- Stimuleert de verdere professionalisering van raad en raadsfracties inzake de effectiviteit van de bijdrage aan het besluitvormingsproces;

- Bereidt raadsvergaderingen voor, ondersteunt en neemt deel aan raadsvergaderingen;

- Adviseert inzake de rol, de functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies als onderdeel van het gemeentebestuur in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;

- Initieert verbetertrajecten inzake bestuurlijke vernieuwing, trekt deze projecten en jaagt deze ook aan;

- Bevordert de besluitvorming door de gemeenteraad door het ontwerpen, bewerkstellingen en stroomlijnen van werkwijzen en procedures;

- Draagt zorg voor een goede kanalisering en stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad;

- Bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces;

- Initieert in de lokale driehoek (burgemeester, secretaris, griffier) de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;

- Draagt zorg voor een herkenbare positie van de raad en de raadsgriffie voor onder meer burgers, instellingen en de gemeentelijke organisatie;

- Geeft vorm aan beleid en uitvoering met betrekking tot de communicatie door en over de raad, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als naar burgers en derden;

- Draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke.

 

Wat verwachten wij van je?

Je hebt een opleiding op minimaal Hbo-niveau afgerond, maar je beschikt bij voorkeur over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan.

Als griffier in Dongen neem je de gemeenteraad mee de toekomst in, we verwachten daarom nogal wat van je. Je bent een zelfstandig werkende professional, je bent analytisch, kunt strategisch denken, legt snel verbanden en beschikt over een goede dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit die je nodig hebt om je spilfunctie in de bestuurlijke driehoek in te kunnen vullen.

 

Je beschikt over coachende en adviserende vaardigheden, je helpt de raad als geheel en de raadsleden individueel graag vooruit. Jij beschikt over creativiteit en de capaciteiten om op een innovatieve manier de toekomst van de gemeenteraad in Dongen mee vorm te geven. Dat doe je steeds in verbinding met je stakeholders: de raadsleden, de voorzitter van de raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie.

 

De procedure

Wij beginnen de procedure met een gesprek waarin jij de kans krijgt om ons te overtuigen dat jij qua persoon een werkwijze past bij de gemeente Dongen. Aan de selectieprocedure wordt onder andere deelgenomen door een afvaardiging van het team. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Wat bieden we?

Het salaris van deze functie ligt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 4.279 en € 5.872 (schaal 12 niveau 1-10-2020) bruto per maand op basis van 36 uur.

We beginnen onze samenwerking met een tijdelijke overeenkomst. Bij gebleken geschiktheid kan de overeenkomst verlengd worden. Je ontvangt bij gemeente Dongen een Individueel Keuzebudget en een telefoon die je ook privé mag gebruiken. Daarnaast investeren wij in opleidingen en cursussen voor medewerkers om ontwikkeling te stimuleren.

 

Voor nadere informatie over de functie kun je je richten tot Pieter Brooijmans, de voorzitter van de werkgeverscommissie van de raad via sollicitatie@dongen.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Claudette de Roos via 140162. Voor meer informatie over de gemeente Dongen kijk op: www.dongen.nl.

 

 

 

Competenties

Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Netwerken
Omgevingsbewustzijn

Contactpersoon sollicitatie

Claudette de Roos
medewerker personeels- en salarisadministratie
14 0162
sollicitatie@dongen.nl

Contactpersoon vacature

Pieter Brooijmans
pieterbrooymans@home.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website