Over ons

Baanbrekend te werk

In Midden-Brabant wonen een kleine 400.000 mensen en hebben circa 220.000 personen een betaalde baan. Hun aandeel in het economisch verkeer is natuurlijk van onschatbare waarde. Maar de beroepsbevolking van nu is niet statisch. De arbeidsmarkt kent een sterke dynamiek. Zeker in een regio die vooralsnog nog altijd bovengemiddeld snel groeit in omvang en waarin de gemiddelde leeftijd van de inwoners relatief laag is. Onze regio prijst zich gelukkig met een werkloosheidspercentage dat gemiddeld lager is dan het landelijke cijfer en dat van vele andere regio’s. Niettemin is er alle reden om aan de arbeidsmarkt en het sociaal kapitaal in meer brede zin veel aandacht te schenken. Het is een bekend dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Het onderwijs moet nog beter aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. De jeugdwerkloosheid blijft een onderwerp van zorg. Er treden ingrijpende veranderingen op in het sociale stelsel, waarbij gemeenten en regio’s belangrijke taken krijgen toebedeeld. Stuk voor stuk ontwikkelingen waarop we voorbereid willen zijn en actief op willen inspelen.

Regio

In onze regio werken we samen, versterken we elkaar en zorgen we voor een dynamische arbeidsmarkt. Een topregio als het gaat om economische ontwikkeling. Als overheidswerkgevers in de regio hebben wij hierin een grote rol. Wij zijn nog steeds koploper als het gaat om logistiek en leisure. Maar ook de ruimtevraag naar het overige midden- en kleinbedrijf stijgt vanwege de aantrekkende economie. Wil jij meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze regio en de komende jaren het verschil malen, kijk dan even welke vacature jou een stap verder helpt in je loopbaan en ons helpt onze ambities waar te maken.

Werk jij straks ook voor de regio Midden-Brabant?

Nog geen account op Werken voor Midden-Brabant?

Ontvang passende vacatures, projecten en stages in je mailbox.