schaduw

Lid externe bezwaarschriftencommissie
Gemeente Loon op Zand

WO, HBO   |   Regulier   |   Flexibel   |   0 uur
Solliciteer (t/m 3-10-2023)

De commissie behandelt bezwaarschriften op alle bestuurlijke terreinen, uitgezonderd de gemeentelijke belastingen en de Participatiewet.  Als lid draag je bij aan de onafhankelijke en kundige advisering en waarborg je op die wijze de rechten van inwoners en organisaties. Met jouw kennis breng jij de adviezen van de commissie naar een hoger niveau en draag je bij aan de eerlijke en correcte afhandeling van bezwaarschriften. De externe onafhankelijke commissie brengt advies uit aan het college, de burgemeester of de gemeenteraad. Aan de hand van het advies neemt het bestuursorgaan een besluit op bezwaar.

 

De commissie bestaat uit één voorzitter en vier leden en vergadert in beginsel één keer in de maand. Tijdens een zitting zijn de voorzitter en twee leden aanwezig. De leden rouleren en vervangen elkaar indien nodig. Een van hen kan gevraagd worden de rol van (plaatsvervangend) voorzitter in te nemen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

 

Vergoeding € 170,-- per bijgewoonde vergadering en reiskosten.

 

Als lid van de externe bezwarencommissie, heb je de volgende kwalificaties.

• een juridische opleiding met kennis van algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden, dan wel brede werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid;

• kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht en minimaal één van de volgende rechtsgebieden: sociaal domein (Wmo, Jeugdwet) of ruimtelijk bestuursrecht;

• een onafhankelijke oordeelsvorming;

• het vermogen om alle bij een zaak betrokken belangen op te merken en af te wegen;

• goede communicatieve en sociale vaardigheden die ervoor zorgen dat alle betrokkenen zich gehoord voelen;

• een kritische, maar ook tactvolle en oplossingsgerichte instelling en het vermogen om met weerstand om te gaan;

• de kunst om met aandacht, empathie en zo nodig met humor, verhitte discussies te voorkomen of te de-escaleren;

• bestuurlijke sensitiviteit
 

De leden mogen geen deel uitmaken of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of wonen binnen de gemeente Loon op Zand.

 

Reageer direct!

Ben jij net zo benieuwd naar ons als wij naar jou? Stuur ons dan je brief waaruit jouw enthousiasme blijkt. Solliciteren kan via de link onderaan deze pagina. De vacature staat open tot 4 oktober 2023. De kandidaten over wie wij het meest te spreken zijn worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

 

Procedure

Heb je vragen over de procedure? Neem contact op met Kim Kras, k.kras@loonopzand.nl / 0416- 289079.

 

Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met Mr. Wesley Dankers, w.dankers@loonopzand.nl / 0416-289111.

 


 

 

 

Competenties

Stressbestendigheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Overtuigingskracht

Contactpersoon sollicitatie

Kim Kras
junior HRM adviseur
k.kras@loonopzand.nl

Contactpersoon vacature

Wesley Dankers
0416-289111
w.dankers@loonopzand.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website