schaduw

Procesregisseur Sociaal Domein - Veiligheid
Gemeente Loon op Zand

WO, HBO   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   24 uur
Solliciteer (t/m 8-3-2021)
goede zorg, ook (juist!) wanneer het lastig is

Sinds de decentralisaties in 2015 bieden gemeenten dienstverlening, ondersteuning en zorg aan hun inwoners. Dit doen zij binnen de kaders van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Wij merken dat sommige casussen zo complex zijn, dat extra regie nodig is om voldoende veiligheid te creëren en tot passende ondersteuning te komen voor de client en zijn gezin. Goede afstemming tussen hulpverleners en andere betrokkenen is hierin essentieel. Daarom zijn wij op zoek naar een:

 

Procesregisseur Sociaal Domein  (24 uur per week)

 

 

Wat ga je doen?

Je bent procesbegeleider en ons interne aanspreekpunt bij casussen waar sprake is van stagnerende (keten)samenwerking en waar zowel zorg als veiligheid aandacht verdienen. Casussen worden aangemeld door externe partners zoals Veilig Thuis en door onze eigen coördinatoren van het team Jeugd of team Wmo.

Je brengt betrokken zorg- en hulpverlenende partijen bij elkaar en stemt bilateraal met partijen af.

Je grijpt op een juiste manier in - dan wel schakelt met de juiste partner - wanneer cliënten overvragen, afspraken niet nakomen of anderzijds druk zetten, en wanneer sprake is van bedreigende situaties.

Dit alles doe je in samenspraak met de begeleidend consulent – deze blijft verantwoordelijk voor het persoonlijke plan van de cliënt en het te behalen resultaat  - en met onze adviseur Openbare orde en Veiligheid (OOV).

Je adviseert onze coördinatoren en het afdelingshoofd over mogelijke verbeteringen in procedures of samenwerkingsverbanden. Je adviseert, samen met de adviseur OOV, het bestuur over aanpak bij individuele casussen.

 

 

Wie zoeken wij?

Je bent gedreven om bij te dragen aan de juiste zorg voor onze inwoners, ook – of juist – wanneer dat lastiger is. Je kunt goed samenwerken met uiteenlopende partijen en personen, je hebt overtuigingskracht en je staat open voor verschillen in inzicht. Je kunt op basis van expertise en ervaring besluiten nemen waar niet iedereen het mee eens is, zonder de relatie te beschadigen. Je kunt goed reflecteren op je eigen gedrag en op het gedrag van anderen.

 

Om deze functie met plezier en succes uit te oefenen, heb jij het volgende in huis:

  • Een afgeronde, gerichte HBO opleiding, zoals bijvoorbeeld Social Work, SPH, Pedagogiek;
  • Een SKJ registratie of de mogelijkheid om een vooraanmelding bij het SKJ te doen;
  • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
  • Een stressbestendig en nuchter karakter wat je helpt om te gaan met weerstand;;
  • Een flexibele opstelling en bereidheid om in geval van een calamiteit ook buiten kantooruren aan de slag te gaan.
  • kennis van de gemeentelijke organisatie op het gebied van het Sociaal Domein; kennis van de Jeugdwet, WMO, gemeentelijke verordeningen/beleidsregels en de meldcode Veilig Thuis;
  • Kennis van de vernieuwde samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis en het Team Complexe Casuïstiek van het Zorg- en Veiligheidshuis;
  • Kennis op het gebied van stagnerende (keten)samenwerking, domeinoverstijgende problematiek en complexe vraagstukken.

 

 

Wat bieden wij?

Onze bedrijfscultuur is informeel. De lijnen zijn kort en het werk is uitdagend. Samenwerken doe je met behoud van zelfstandigheid. We werken digitaal en kennen een flexibel kantoorconcept. Vanwege corona is thuiswerken het uitgangspunt.

De functie is structureel. We starten met een contract voor een jaar. Het salaris is gekoppeld aan gemeentelijke functieschaal 9. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris.

We kennen geen vergoeding voor woon- werkverkeer, gunstige fiscale uitruil is wel mogelijk.

 

Competenties

Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Zelfreflectie
Oordeelsvorming
Conflicthantering
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken

Contactpersoon sollicitatie

Corrie Laming
adviseur Personeel & Organisatie
0416289187
c.laming@loonopzand.nl

Contactpersoon vacature

Martijn Verstappen
beleidsmedewerker Integrale Veiligheid
06 11724688
m.verstappen@loonopzand.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website