schaduw

consulent statushouders
Gemeente Loon op Zand

HBO   |   Tussen €2756 en €4048   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   28 uur
Solliciteer (t/m 30-11-2020)
jouw doel: zelfredzaamheid voor onze statushouders

We bereiden ons goed voor op de nieuwe Inburgeringswet. Dit doen we samen met onze partners en maatschappelijke organisaties in de regio. Ons doel: een warm welkom voor statushouders met begeleiding op maat en optimale zelfredzaamheid als resultaat.

 

Om dit in woord en daad vorm te geven en ter versterking van ons team, zijn we op zoek naar een:

consulent statushouders voor 28 uur per week, vooralsnog voor een jaar. 

 

 

Je bent onderdeel van onze afdeling Sociaal Domein, waar alle uitvoerende en beleidsmatige taken zijn ondergebracht. De afdeling bestaat uit 41 medewerkers.

Je werkt als consulent statushouders samen met nog één andere consulent, die tevens de coördinatietaken op zich neemt. Als cluster pakken jullie alles op wat met huisvesting, begeleiding en inburgering van statushouders te maken heeft.

Door nauwe samenwerking met woningcorporatie Casade, Baanbrekers en andere organisaties waar de statushouder mee te maken krijgt, houd je de vinger goed aan de pols. Je bouwt een vertrouwensband op, waardoor je snel kunt bijsturen als dat nodig is. Je maakt optimaal gebruik van onze groep vrijwilligers, die helpt bij de praktische begeleiding van onze cliënten.

 

Onderdelen van je ‘dagelijkse’ werk zijn onder andere: het voeren van intake- en voortgangsgesprekken met statushouders en het opstellen en bijhouden van een persoonlijk inburgeringsplan, het regelen van praktische zaken op het vlak van uitkering of inkomen, het begeleiden van de inhuizing, het overleg met wijkteams of andere professionals over gesignaleerde of dreigende sociaal- maatschappelijke problemen, het coachen van statushouders op financiële vaardigheden.

 

In het kader van de nieuwe wet Inburgering die per 1 juli 2021 ingaat, zijn we in gesprek met onze samenwerkingspartner Baanbrekers over de onderlinge taakverdeling. Afhankelijk van de uitkomst kunnen taken rondom inburgering en/of trajectregie nog wijzigen.

 

Wat zoeken we in jou?

Je hebt een relevante opleiding op HBO- niveau en ruime ervaring met statushouders of vluchtelingen. Je kennis van de Wet Inburgering en van actuele ontwikkelingen is grondig.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen van begeleidingsplannen.

Je weet je helder en beknopt uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent invoelend en cultuursensitief. Je beschikt over uitstekende gespreks- en coachingsvaardigheden.

Je bent daadkrachtig en doelgericht, daardoor krijg je dingen voor elkaar.

Je kunt goed reflecteren op je eigen gedrag en op het gedrag van anderen.

Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag.

 

Wat krijg je bij ons?

We starten met een jaarcontract, verlenging is mede afhankelijk van de toekomstige rol van de gemeentelijke organisatie bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Het salaris is gekoppeld aan gemeentelijke functieschaal 9. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris.

 

Loon op Zand is een kleinschalige gemeente die samen met haar inwoners bouwt aan een mooie toekomst. De kracht van Loon op Zand is haar verscheidenheid. Binnen onze gemeente vormen onze drie dorpskernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer ieder een gemeenschap met een eigen cultuur en identiteit.

Onze 160 medewerkers werken gedreven en betrokken aan resultaten voor onze inwoners. Onze blik is naar buiten gericht, met een luisterende, open en lerende houding. Samenwerken, resultaat boeken en vitaliteit zijn onze kernwaarden, dat maakt ons wendbaar zonder richting te verliezen.

 

Als medewerker kun je rekenen op een veelzijdige baan, met korte communicatielijnen en een grote zelfstandigheid. We werken overwegend digitaal en kennen een flexibel kantoorconcept.

Competenties

Coachen
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Corrie Laming
adviseur Personeel & Organisatie
0416289187
c.laming@loonopzand.nl

Contactpersoon vacature

Margreet Jansen- Hermes
consulent statushouders
0416 289014
m.jansen-hermes@loonopzand.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief schrijven
Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website