schaduw

Procesregisseur De Entree
Gemeente Dongen

WO, HBO   |   Tussen €2729 en €4009   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 22-8-2020)

Dongen, gelegen in het hart van Brabant, vormt een unieke gemeenschap. Dongenaren zijn vindingrijk, initiatiefrijk, warm en goed voor elkaar. Deze combinatie van kenmerken zorgt er voor dat er nieuwe initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. We willen een flexibele en wendbare organisatie zijn die in kan spelen op deze snel bewegende omgeving.

 

Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgt iedereen de gelegenheid om zelf het werk te organiseren en het beste uit zichzelf en collega's te halen. Er is daarom ruimte om te leren en vaardigheden en talenten te ontwikkelen. We werken opgavegericht en zoeken naar vernieuwende, innovatieve en passende oplossingen die van toegevoegde waarde zijn voor Dongen. Dat doen we samen met onze inwoners en partners. Door samenwerking tussen een grote diversiteit aan collega's leveren we toegevoegde waarde voor Dongen.

 

Samen maken wij het verschil voor Dongen!

 

Procesregisseur De Entree

32 - 36 uur

 

De Entree

De Entree is de gemeentelijke toegang voor alle vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg. Meer informatie is te lezen op de website: https://entree.dongen.nl

 

De Functie

De gemeente Dongen geeft met de Entree vorm aan de bestaande en nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen in het kader van de uitvoering van het Sociaal Domein. De Entree bestaat uit professionals uit diverse organisaties, die in staat zijn om problemen op verschillende (leef-) domeinen te overzien en deze integraal aan te pakken.

 

Je bent procesregisseur (casemanager) voor complexe casuïstiek in de gemeente Dongen, waarbij onveiligheid een rol speelt. Je bent werkzaam in een team van procesregisseurs. Als procesregisseur stel je samen met het (gezin)systeem veiligheidsplannen op,  zet je de juiste zorg in en ben je verantwoordelijk voor de afstemming van de zorg tussen de cliënt en de ketenpartners. Jij zorgt voor een goed plan van aanpak en indicatiestelling, regisseert de casus, blijft de casus volgen, intervenieert waar nodig en laat los waar mogelijk. Ook casussen waar onveiligheid een rol speelt, zoals mogelijke kindermishandeling, schuw je niet. Je vindt het een uitdaging om te bekijken hoe je de ontwikkelingsbedreigingen weg kunt nemen binnen het vrijwillig kader. Indien nodig ben je in staat op te schalen naar de jeugdbeschermingstafel of Veilig Thuis. Je hebt een eigen caseload met diverse problematiek (gezinsproblematiek, volwassenen, psychiatrie). Je denkt mee bij casuïstiek van collega's en werkt indien nodig samen in casussen. Je bent een regievoerder; je brengt ketenpartners bij elkaar en geeft, met inhoudelijke onderbouwing, richting.

 

Wat verwachten we van je

Je bent SKJ geregistreerd.
Je denkt in mogelijkheden en oplossingen, kunt omgaan met beperkingen, belemmeringen en tegenstellingen.
Je hebt kennis van en inzicht in doelgroepen, de zorg- en hulpverleningsketens en de justitiële keten
Je bent in staat om adequate  plannen van aanpak te schrijven en SMART resultaten te formuleren.
Je bent bekend met het schrijven van een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming en het schrijven van een zorgmelding aan Veilig Thuis.
Je bent bekend met het opstellen van veiligheidsvoorwaarden binnen een gezinssysteem.
Je hebt ervaring met crisissituaties binnen cliëntsystemen en weet hoe daarbij te handelen (jeugdzorg en volwassenzorg).
Ervaring en affiniteit met jeugdzaken is een pré
Je bent in staat om binnen de wettelijke kaders van de gemeente te werken (jeugdwet en WMO) en toch out-of-the-box te denken.
Je bent zelfsturend en resultaatgericht
Je bent inventief, creatief, enthousiasmerend, creëert draagvlak, betrekt anderen, bent overtuigend, samenwerkend en denkt in oplossingen.
Je bent communicatief sterk en durft beslissingen te nemen.
In complexe situaties bewaak jij de vastgestelde koers en heb jij het overzicht.
HBO werk- en denk niveau met ruime ervaring in een vergelijkbare functie.
Je vindt het leuk om in een gemeentelijke omgeving te werken.

 

Wie zijn wij?

Bij de gemeente Dongen doen wij er alles aan om het beste in onze medewerkers naar boven te halen. Wij willen een excellente organisatie zijn die snel en efficiënt inspeelt op de belangrijke maatschappelijke veranderingen. Daarvoor is flexibiliteit nodig.

 

Wij bevinden ons in een traject van organisatieontwikkeling. Dat doen wij met zelforganiserende teams. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk weggelegd in de organisatie. Onze medewerkers krijgen maximaal vertrouwen en veel ruimte voor initiatief.

 

Wij willen een organisatie zijn waar samen, lef , toegevoegde waarde en vertrouwen in het DNA zit. Een wendbare organisatie die floreert in dynamische omstandigheden en die in staat is om zich heel snel nieuwe werkwijzen en kennis eigen te maken.

 

De procedure

Wij beginnen de procedure met een gesprek waarin jij de kans krijgt om ons te overtuigen dat jij qua persoon én werkwijze past bij de gemeente Dongen. Aan de selectieprocedure wordt onder andere deelgenomen door een afvaardiging van het team. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces. Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan interne kandidaten.

 

Wat bieden we?

Het salaris van deze functie ligt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2.729 en € 4.009 (schaal 9) bruto per maand op basis van 36 uur. De functie valt onder de generieke functie Medewerker dienstverlening A. Je krijgt een overeenkomst voor de periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid kan de overeenkomst na een jaar verlengd worden. Je ontvangt bij de gemeente Dongen een Individueel Keuzebudget en een telefoon die je ook privé mag gebruiken.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de functie kun je je richten tot Myrna Meeuwissen via telefoonnummer 14 0162.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Annemarie Vlemmix of Claudette de Roos via telefoonnummer 14 0162. Voor meer informatie over de gemeente Dongen kijk op: www.dongen.nl

 

Sollicitatie

Je kunt je sollicitatie bestaande uit motivatie en CV, tot en met 22 augustus 2020 indienen via het sollicitatieformulier op www.werkenvoormiddenbrabant.nl

 

 

 

Contactpersoon sollicitatie

Claudette de Roos
medewerker personeels- en salarisadministratie
14 0162
sollicitatie@dongen.nl

Contactpersoon vacature

Myrna Meeuwissen
14 0162
myrna.meeuwissen@dongen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website